Zuzanna 07769114325 kubanek@btinternet.com

AVON
a zwierzęta

AVON a zwierzęta

OŚWIADCZENIE AVON W TROSCE O DOBRO ZWIERZĄT
Avon deklaruje, że nie testuje na zwierzętach żadnych produktów na całym świecie.
Avon został pierwszą, globalną firmą* kosmetyczną, która zakończyła proceder testowania
swoich produktów na zwierzętach w Chinach. Z radością ogłaszamy, że w związku z tym,
firma została uznana przez People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) za
„działającą na rzecz zmian regulacyjnych”.**. Poszanowanie dobra zwierząt to fundament
filozofii bezpieczeństwa produktów firmy Avon. Od wielu lat pracujemy nad wprowadzeniem
pozytywnych zmian w tym zakresie, a już 30 lat temu zrezygnowaliśmy z wykorzystania
zwierząt do badań. Wraz z naszymi partnerami nadal będziemy działać w trosce o dobro
zwierząt.
Więcej informacji na ten temat: https://www.avonworldwide.com/about-us/our-values/policiespositions/animal-welfare
* Na podstawie 10 największych globalnych firm kosmetycznych i higieny osobistej Euromonitor International (kwiecień
2019 r.)
** Działania związane z polityki dotyczące dobrostanu zwierząt

NASZA PRACA, BY ULEPSZYĆ ALTERNATYWNE METODY DO TESTÓW NA ZWIERZĘTACH
Najważniejsze Informacje o partnerstwach Avon w zakresie rozwoju alternatyw dla testów na zwierzętach:

Instytut Nauk In vitro (IIVS)

Naukowcy Avon przez długi czas odgrywali ważną rolę jako członkowie panelu naukowego
IIVS – organizacji nonprofit wspierająca badaniami w kierunku rozwoju testów kosmetycznych
nieprzeprowadzanych na zwierzętach na całym świecie. Avon jest także członkiem organizacji
Industry Council for the Advancement of regulatory Acceptance of Alternatives (ICARAA),
grupy wspierającej działania ukierunkowane przyspieszeniu wdrażaniu nowych metod testów
bez udziału zwierząt przez instytucje rządowe tak jak chińska administracja ds. Żywności
i Leków.

Centrum alternatywnych metod do testów zwierzęcych na John Hopkins University
Avon pozostaje długotrwałym partnerem wspomagającym Centrum Alternatywnych Metod do
testów zwierzęcych na John Hopkins University, który prezentuje Avon z Nagroda Uznania
dla oddania wobec zasady 3Rs( Udoskonalenie, redukcja, Zastąpienie i użycia alternatywnych
testów bezpieczeństwa kosmetyków. Avon rozpoczął współpracę w Centrum już w 1988 roku
w projekcie dotyczącego sprawdzania kosmetyków pod względem alergii oczu.

Fundusz FRAME
W Europie Avon od wielu lat wspiera Fundusz Zastąpienia Zwierzęcych Eksperymentów
Medycznych w Wielkiej Brytanii. FRAME jest oddany w rozwój nowych i odpowiednich metod,
które mogłyby w pełni zastąpić przeznaczanie zwierząt do testów w celach medycznych i
naukowych.

Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach
(EPAA)
Europejskie Partnerstwo dla Alternatywnych Sposobów wobec testów na zwierzętach to
dobrowolna współpraca pomiędzy Komisja Europejska a Europejskim Stowarzyszeniem
Handlowym oraz innymi firmami z siedmiu sektorów. Nasi partnerzy są zobowiązani do
zbierania wiedzy i źródeł, aby przyśpieszyć rozwój, uprawomocnienie oraz akceptacje
alternatywnych sposobów wobec testów na zwierzętach. Ogólnym celem jest zastąpienie,
redukcja oraz ulepszenie badan bezpieczeństwa kosmetyków bez udziału zwierząt.

Europejska Komisja Kosmetyków i produktów osobistej pielęgnacji
Jest to europejsko-amerykańska kooperacja branży kosmetycznej, w której Avon pozostaje
aktywnym członkiem. Stowarzyszenia współpracują z chińskimi władzami, w celu przekonania
władz chińskich o słuszności metod wykluczających okrucieństwo wobec zwierząt i w celu
zakończenia stosowania tych praktyk.

Humane Society International
Humane Society International to wiodące stowarzyszenie stojące na straży ochrony zwierząt,
którego kampanie wpływają na działania związane z ochroną środowiska naturalnego i brak
ingerencji w nie. To również działania na rzecz ochrony zwierząt przeciw przeznaczaniem ich
do celów naukowych oraz badawczych. Avon wspiera kampanie #BeCrueltyFree, której celem
jest przeprowadzenie zmian na całym świecie w szczególności na terenie Południowo-Wschodniej Azji.

AVON

ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ JUŻ DZIŚ
Verified by MonsterInsights